WSTiE w Suchej Beskidzkiej – oferta edukacyjna

WSTiE w Suchej Beskidzkiej powstała w 2001r. jako szkoła niepubliczna. Szeroka oferta oraz świetny poziom gwarantowany przez uczelnię sprawiły, że bardzo szybko uzyskała renomę wśród kandydatów na studentów, stając się silnym ośrodkiem edukacji.

WSTiE zapewnia słuchaczom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez uznanych nauczycieli akademickich na najbardziej przyszłościowych kierunkach kształcenia. Szkoła pozwala na kształcenie w systemie bolońskim, w skład którego zaliczają się trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. W programie uczelni znajdują się również uzupełniające studia podyplomowe dla nauczycieli.

absolwenci

Źródło: www.morguefile.com

Wśród licznych profili kształcenia proponowanych przez uczelnię, jednym z najbardziej popularnych jest informatyka studia, które przygotowują studentów do pracy w sektorze IT. W toku edukacji, studenci uzyskują wiedzę z dziedziny języków programowania i systemów operacyjnych, hurtowni danych, plików multimedialnych i grafiki komputerowej. Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i zdolnościom praktycznym, studenci mają szansę znaleźć pracę w przedsiębiorstwach przygotowujących i rozwijających oprogramowanie, projektujących bazy danych oraz firmach prowadzących biznes internetowy. Dla ludzi zorientowanych na kierunki dające rozsądne możliwości zawodowe oraz chcących rozpocząć ciekawe studia informatyka jest zdecydowanie najlepszym wyborem.

Kolejnym obleganym profilem, proponowanym przez WSTiE jest turystyka (sprawdź także atrakcje w Białowieży) i rekreacja. To studia wyposażające absolwenta w umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w firmach z sektora turystycznego. Uczelnia powala na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz zdolności praktycznych w dziedzinie usług turystycznych, takich jak obsługa grup turystycznych, planowanie imprez turystycznych oraz działań promocyjnych. W czasie nauki, studenci zapoznają się z regułami działania firm turystycznych, w zakresie ich zarządzania oraz pozyskują umiejętności wspierające efektywną promocję.

Tok studiów umożliwia odbycie praktyk w znanych firmach oraz ukończenia przydatnych kursów powiększających zdolności zawodowe studentów.
Wszystko to powoduje, że turystyka studia dające satysfakcjonujące perspektywy zawodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*